MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
KAZNIONICA U LIPOVICI - POPOVAČI
   Home >> O Kaznionici HomeKontaktMapa weba   
O kaznionici
    - Ustrojstvo
    - Kaznionica u slikama

Za posjetitelje
Za zatvorenike
Novosti
Kontakt
Mapa webaUpravna zgradaKaznionica u Lipovici - Popovači (u daljnjem tekstu Kaznionica) ustrojbena je jedinica Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (www.pravosudje.hr), nadležna za izvršavanje kazne zatvora.

Djelokrug rada utvrđen je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 190/03 – "pročišćeni tekst") i podzakonskim propisima, a obavlja poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Glavna svrha izvršavanja kazne zatvora jest, uz čovječno postupanje i poštivanje dostojanstva zatvorenika, njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima.

Ustrojstvo života i rada zatvorenika u Kaznionici uređeno je Kućnim redom Kaznionice.

Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika Kaznionica je poluotvorenog tipa, koja u svom sastavu ima Otvoreni odjel.

U Kaznionici izdržavaju kaznu punoljetni muškarci osuđeni na kaznu zatvora dulju od 6 mjeseci.

U svim objektima Kaznionice, zadovoljeni su svi uvjeti smještaja i stvorene su mogućnosti provedbe pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

Kratka povijest kaznionice
Kaznionica u Lipovici – Popovači, počela je sa radom 1956. godine kao poluotvoreni odjel KPD Slavonska Požega, kod šume Lipovica, nedaleko mjesta Popovače.

Samostalni ˝Poluotvoreni kazneno popravni dom Lipovica˝ postala je 1959. godine, a angažman zatvorenika, kroz gospodarske jedinice, uz povrtlarstvo i stočarstvo, proširuje na voćarsku proizvodnju i proizvodnju opeke.

Sedamdesetih godina u blizini sela Donja Vlahinička, izgrađuje se ljevaonica obojenih metala, postupno se grade objekti za osuđene i upravu, te se cijela ustanova preselila na to područje, gdje se i danas nalazi. Proizvodnja opeke se ugasila, a od 1971. godine počinje proizvodnja kokilnog i tlačnog lijeva (aluminijskih radijatora), a voćnjak se proširuje.

Tijekom idućih 30 godina ustanova je mijenjala naziv iz OKPD u Kazneni zavod, izgrađivala nove nastambe za smještaj i boravak zatvorenika, sportsko rekreacijske prostore, prostore prehrane; kuhinje, blagovaonice i restorane, te povećavala proizvodnju i prodaju radijatora.

Vlada Republike Hrvatske je, 13. prosinca 2001. godine propisala, između ostalog, da od dijela gospodarske jedinice ˝Lipovica˝ (sa proizvodnjom radijatora, tlačnog i kokilnog aluminijskog lijeva), osnuje trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske. 19. prosinca 2002. trgovačko društvo upisano je u Sudski registar, te tako izdvojeno iz zatvorskog sustava.

Novim ustrojem Ministarstva pravosuđa 2002. godine, Kaznionica je dobila današnji naziv, a djelokrug rada temeljen je na odredbama Zakona o izvršenju kazne zatvora.

Kaznionica u Lipovici - Popovači, Lipovečka 22, 44317 Popovača, Tel: 044 692 600, Fax: 044 692 630