MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV
CENTAR ZA IZOBRAZBU
   Home >> Novosti HomeKontaktMapa weba   
O centru
Program izobrazbe
Novosti
    - Arhiva 2007
    - Arhiva 2006
    - Arhiva 2005

Kontakt
Mapa webaDana 24. do 26. studenog 2008. godine u gradu Agen u Republici Francuskoj održan je seminar "Izobrazba službenika zatvorskih sustava u zemljama Europe".

Uz zemlju domaćina, seminaru su prisustvovali i predstavnici Vijeća Europe, Švicarske konfederacije, Republike Italije, Kraljevine Švedske, Republike Belgije, Republike Litve, Kraljevine Norveške, Kraljevine Španjolske, Autonomne Španjolske zajednice Katalonije, Republike Rumunjske, Kneževine Andore te Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Pored zaključka o iznimnoj važnosti kontinuirane izobrazbe svih službenika koji rade u zatvorskim sustavima, predstavnici zemalja sudionica suglasili su se o iniciranju formiranja udruženja centara i škola za izobrazbu službenika zatvorskih sustava na Europskoj razini.

18. temeljni tečajDana 13. listopada 2008. godine počeo je 18. temeljni tečaj vježbenika pravosudne policije.

Svečana prisega polaznika 16. i 17. temeljnog tečaja vježbenika pravosudne policijeDana 10. listopada 2008. godine uz prisutnost brojnih gostiju među kojima i državnih tajnika u Ministarstvu pravosuđa gđe. Tatijane Vučetić te mr. sc. Ivana Damjanovića, predstavnika Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova te medija javnog priopćavanja, svečanu prisegu su dali polaznici 16. i 17. temeljnog tečaja vježbenika pravosudne policije.

Dana 09. i 10. listopada te 25. i 26. studenog 2008. godine bit će održani seminari "Skupni rad sa zatvorenicima i maloljetnicima u zatvorskom sustavu" za službenike odjela tretmana kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda. Seminarima će temeljem sporazuma o kontinuiranoj suradnji na području izobrazbe službenika prisustvovati i službenici Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije.

Dana 05. listopada 2008. godine polaznici 16. i 17. temeljnog tečaja sudjelovali su u sastavu postrojbe pravosudne policije na 16. vojno-redarstvenom hodočašću u Mariji Bistrici.

Svečana prisega polaznika 14. i 15. temeljnog tečaja vježbenika pravosudne policijeDana 27. rujna 2008. godine u nazočnosti Državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa mr. sc. Ivana Damjanovića održana je svečana prisega polaznika 14. i 15. temeljnog tečaja vježbenika pravosudne policije.

Dana 01. srpnja 2008. godine za službenike Zatvora u Osijeku održan je jednodnevni seminar "Postupanje i komunikacija u težim incidentnim situacijama u kazenim tijelima".

Dana 29. svibnja 2008. godine za službenike zatvora u Dubrovniku, Gospiću, Splitu, Šibeniku i Zadru bit će održan seminar "Postupanje i komunikacija u težim incidentnim situacijama i kaznenim tijelima".

Dana 27. i 28. svibnja 2008. godine za 18 službenika odjela tretmana kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda bit će održan seminar "Skupni rad sa zatvorenicima i maloljetnicima u zatvorskom sustavu".

Dana 13. i 14. svibnja 2008. godine za 16 službenika odjela tretmana kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda održan je prvi seminar u sklopu programa izobrazbe "Skupni rad sa zatvorenicima i maloljetnicima". Svrha ovog programa izobrazbe je unaprijeđivanje znanja i vještina službenika odjela tretmana u skupnom radu sa zatvorenicima i maloljetnicima kao jednom od najučinkovitijih i najracionalnijih oblika rada na tretmanu zatvorenika u kaznenim tijelima. Seminaru su temeljem dogovora u kontinuiranoj suradnji u području izobrazbe službenika zatvorskog sustava između Republike Hrvatske i Republike Slovenije prisustvovala i dva službenika Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija Republike Slovenije.

Dana 31. ožujka do 01. travnja 2008. godine za dvadeset službenika Zatvora u Gospiću održan je seminar "Komunikacija u kaznenim tijelima".

Dana 20. ožujka 2008. godine u Kaznionici u Lepoglavi bit će održan seminar "Rješavanje konflikata sa zatvorenicima komunikacijom I" za službenike kaznionice. Svrha seminara je poboljšati komunikacijske vještine službenika za razrješavanje konfliktnih situacija sa zatvorenicima komunikacijskim sredstvima kada je to objektivno moguće.

Dana 18. ožujka 2008. godine u Kaznionici u Požegi bit će održan seminar "Postupanje i komunikacija u težim incidentnim situacijama u kaznenim tijelima" za službenike kaznionice i Odgojnog zavoda u Požegi te zatvora u Osijeku i Požegi. Svrha seminara je usavršavanje vještina službenika za postupanje u težim incidentnim situacijama kakve se povremeno događaju u kaznenim tijelima.

Dana 04. veljače 2008. godine započeli su 16. i 17. temeljni tečaj vježbenika pravosudne policije.

Dana 14. siječnja 2008. godine u Zatvoru u Zagrebu započeo je 14., a u Kaznionici u Lepoglavi 15. temeljni tečaj vježbenika pravosudne policije.

Dana 10. siječnja 2008. godine za službenike kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Turopolju, Odgojnog zavoda u Turopolju, Zatvora u Bjelovaru, Zatvorske bolnice i Zatvora u Zagrebu održan je seminar "Postupanje i komunikacija u težim incidentnim situacijama u kaznenim tijelima".Centar za izobrazbu u Zagrebu, Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb, Tel: 01 6527 903 Fax: 01 6551 511